Welkom, bezoeker! [ Registreren | Inloggen

Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden van deze website.
Op de inhoud en het gebruik van Gestolen.nu zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Gestolen.nu houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Gestolen.nu behoudt zich het recht voor Gestolen.nu alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Gestolen.nu daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

2. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Gestolen.nu, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Gestolen.nu, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Gestolen.nu zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Gestolen.nu, mag niets van Gestolen.nu worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gestolen.nu.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid.
Alle informatie op Gestolen.nu is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Gestolen.nu spant zich in om de informatie op Gestolen.nu zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Gestolen.nu sluit iedere aansprakelijkheid voor op Gestolen.nu verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Gestolen.nu worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Gestolen.nu sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Gestolen.nu geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

4. Beschikbaarheid website.
Gestolen.nu spant zich in om Gestolen.nu zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Gestolen.nu.

5. Links.
Links op Gestolen.nu kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Gestolen.nu. Gestolen.nu biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Gestolen.nu worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Gestolen.nu wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Gestolen.nu verwijzen.

6. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechterlijke macht.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Gestolen.nu worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.

Reageren